Garat e diturisë 2022/2023

Rezultatet nga garat e mbajtura në shkollën fillore “Dituria” Saraj 20.02.2023   EMRI DHE MBIEMRI KLASAT PIKËT 1 Gentian Bakiu VI5  Saraj 88.64 2 Arianita Limani VI5  Saraj 88.64 3 Esra Veseli VI5  Saraj 84.09 4 Anuar Neziri VI2  Saraj 84.09 5 Agon Ismani VI2  Saraj 84.09

Më shumë

Biografia e shkollës fillore “Ditura”- Saraj

SHFK,,DITURIA,,-Saraj si vatër e diturisë 77 vite punon me sukses në arsimimin,edukimin dhe ngritjen e gjeneratave të reja,duke kontribuar në arsimimin e mëtejmë dhe kyçjen e tyre në të gjitha sferat e shoqerisë. SHFK,,Dituria,,-Saraj  me proçesin edukativo arasimor në gj.shqipe fillon në  vitin 1946 në f.Lubin.Prej atëherë

Më shumë