Shkolla Fillore Dituria

Përfshirja e fëmijëve në klasat e ulta ishte hapi I parë për arsim të detyrueshëm prej vitit 1945 e këndej. Për herë të pare fëmijët shqiptarë të Sarajit u ulën në bangat shkollore …