Eрасмус агол „MORE MOTIVATION FOR EDUCATION”

Учениците од VIII, IX одделение од ООУ „Дитуриа“ Сарај и ПОУ од Љубин и средношколци кои завршија основно образование во нашето училиште, го уредија Еразмус катчето за Проектот „Повеќе мотивација за едукација“ со наставничките Изета Бабачиќ и Везира Идризовиќ. Прекрасни ученици и задоволство е да се работиMë shumë

Second online meeting with our partner countries from the project “Let’s imagine a village for everybody”

Let’s Imagine a Village for Everybody           On 10.12. 2020. was held the second online meeting with teachers and students from partner schools. Three studenst from every partner country, presented preparing presentations about countries, school and project realized activitites. Those were very creative and successful presentations. They

Më shumë

Онлајн средби со координаторите од партнерските земји во проектот „Let’s imagine a village for everybody”

All contact teachers arranged an online meeting and review the process and wokflow of project. It was held on 09.10. 2020. the first online teachers meeting. Every project coordinator presented and shared informations about the project and their school, about the aims of the project, the project

Më shumë