Lajmërim për fillimin e vitit shkollor 2023/2024

Lajmërohen të gjithë nxënësit se viti i ri shkollor 2023/2024 fillon me 01.09.2023 (e premte). Klasa VI, VII, VIII dhe IX fillojnë në ora 07:30. Klasa II, III, IV dhe V fillojnë në ora 11:30. Sa i përket klasave të para, pranimi do të bëhet në ora

Më shumë