Lajmërohen të gjithë nxënësit se viti i ri shkollor 2023/2024 fillon me 01.09.2023 (e premte).

Klasa VI, VII, VIII dhe IX fillojnë në ora 07:30.

Klasa II, III, IV dhe V fillojnë në ora 11:30.

Sa i përket klasave të para, pranimi do të bëhet në ora 09:30 në shkollë, ku do të shoqërohen me një programë argëtuese!

I urojmë të gjihtë nxënësit për fillimin e vitit shkollorë, në veçanti ata të cilët për herë të parë i bashkohen arsimit dhe fillojnë rrugën e tyre të dijes dhe ngritjes intelektuale që do t’ju shërbejë gjatë gjithë jetës.

Suksese!