ЕРАСМУС + ПРОЕКТИ

OOУ „Дитуриа“, Сарај, оваа година од страна на Националната агенција за европски образовни програми и Мобилност преку програмата Еразмус + доби средства за реализација на два проекта од клучнатат акција К229. Времето и начинот на реализација ќе бидат дефинирани в согласност со протоколите кои ги наметна пандемијата

Më shumë

Titulli lajme 1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not

Më shumë

Titulli lajme 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not

Më shumë

Titulli lajme 4

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not

Më shumë