ЕРАЗМУС + ПРОЕКТИ

OOУ „Дитуриа“, Сарај, оваа година од страна на Националната агенција за европски образовни програми и Мобилност преку програмата Еразмус + доби средства за реализација на два проекта од клучнатат акција К229. Времето и начинот на реализација ќе бидат дефинирани в согласност со протоколите кои ги наметна пандемијата

Më shumë