Реализирана е прва мобилност од Ерасмус+ проектот Let s imagine a village for everybody, Гиресун, Тиреболу, Турција. Во првата мобилност учествуваа: директорот Гани Аслани, координаторка на Проектот Изета Бабачиќ и наставничката Бехија Хусковиќ. Од учениците учествуваа ученици од девето одделение: Дамир Шкријељ, Мелита Бислими, Рон Османи и Бјондина Терзиќи. Прва и успешна приказна на нашиот тим. Браво за сите!

Më shumë