21 Marsi shënon Ditën Botërore të Sindromit Down. Çdo vit, zëri i personave me këtë sindrom, si dhe i personave që jetojnë dhe punojnë me ta, bëhet më i fortë. Është zgjedhur pikërisht 21 Marsi për të nënkuptuar unikalitetin e trisomisë së kromozomit 21 që shkakton Sindromin Down. Këto persona gëzojnë të drejta të plota dhe të barabarta me të gjithë të tjerët. Realiteti tregon se prania e qëndrimeve negative kundrejtë këtyre personave sjell pritshmëri të ulta, diskriminim dhe përjashtim.
Ne sot jemi këtu si individ, si fëmijë, si autoritet, si defektolog, si psikolog, si gjuhëtar, si përfaqësues të shkollës qendrore të Sarajit “Dituria” në mbështetje dhe solidarizim të personave me Sindrom Down, atyre më të dashurve tonë!

with Lulzana Ibraimi Sumeja RN Hamzi Shejnur Sulejmani

21marchworldsindromdawn #dashuripakushte #bukurinjerëzore #tëgjithëmeju