ЕРАСМУС+ ПРОЕКТ: LET’S IMAGINE A VILLAGE FOR EVERYBODY

К2: Партнерство за училишна размена 07.11. – 10.11.2021, Коџаели, Голчук, Турција Прва транснационална средба на проектните тимови – Претставници на нашето училиште учествуваше на првата средба со проектните тимови од Грција – проектен координатор, Турција, Италија и Романија.

Më shumë